Dò Tìm Dữ Liệu Theo Cả Hàng Cột Trong Excel

tìm dữ liệu

Video hướng dẫn

Khi muốn dò dữ liệu đồng thời hàng và cột thì ta phải dùng hàm Match cộng với hàm Index. Dưới đây là cách sử dụng của hàm này.

Dò tìm dữ liệu theo hàng và cột

Tải file thực hành tại đây.

Ở đâu mình có bảng “danh sách xe” và bảng tên loại xe từ đây mình sẽ dò điều kiện để thêm tên xe vào bảng danh sách xe.

file dữ liệu

Đầu tiên bạn thấy trong này mình cần tìm với 2 điều kiện thứ nhất là tên loại xe phải giống nhau, thứ 2 phân khối của loại xe đó.

Đầu tiên bạn dùng hàm Index với công thức =Index(bôi đen vùng dữ liệu ta tìm kiếm để lấy tên xe; -> kích chuột vào giữa phần chữ và phần số của dữ liệu vừa chọn và nhấn F4 để cố định).

VD: =INDEX($G$7:$J$10

chọn index

Tiếp theo bạn gõ chấm phẩy và tới hàm Match viết như sau: =INDEX($G$7:$J$10; Match(chọn ô đầu tiên chữa tên xe của hàng đang chứa công thức; bôi đen cột dữ liệu chưa tên xe và sau đó kích vào giữa nhấn F4 để cố định); 0) để trả về kết quả chính sát)

VD: =INDEX($G$7:$J$10;MATCH(B5;$G$7:$G$10;0))

công thức match

Sau khi tìm tên xe tiếp theo sử dụng hàm Match để tìm phân khối bằng cách: =INDEX($G$7:$J$10;MATCH(B5;$G$7:$G$10;0);Match(Kích vào ô chưa phân khối của hàng đang chứa Match; đôi đen phần phân khối trong bảng tên xe từ ô G7 đến J7 sau đó nhấp vào giữa bấm F4 để cố định;0) để trả về kết quả chính sát)

VD: =INDEX($G$7:$J$10;MATCH(B5;$G$7:$G$10;0);MATCH(C5;$G$7:$J$7;0))

kết quả

Như vậy là bạn đã có thể lấy ra tên xe dựa theo hãng và phân khối của xe.

5/5 (1 Review)

32 thoughts on “Dò Tìm Dữ Liệu Theo Cả Hàng Cột Trong Excel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat hỗ trợ
Chat ngay